Privacy policy

Wat met de bescherming van uw persoonsgegevens?

1. Verzameling en opslag van persoonlijke informatie, alsook de manier en het doel van het gebruikAls u ons contacteert, verzamelen wij volgende informatie :

  • Titel, voornaam, achternaam
  • Een geldig mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer (gsm)

Deze informatie heeft als doel:

  • om de huurovereenkomst af te ronden of voor de uitvoering van maatregelen die voorafgaan op het afronden van de huurovereenkomst;
  • om in staat te zijn om u als klant te identificeren;
  • om in staat te zijn om u juist te adviseren;
  • om in staat te zijn om met u te communiceren;
  • om te factureren;
  • om directe marketingactiviteiten uit te voeren;

en dit conform aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is De Vliergeit BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Boschelstraat 25, 3724 Vliermaal.

2. De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
3. Op vraag van de politie kan de verhuurder de persoonlijke gegevens van de huurder, bestuurders en/of gebruikers aan hen bezorgen binnen het wettelijk kader betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

4. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons- en/of bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de verhuurder heeft overgemaakt
5. De huurder bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Reserveer nu uw verblijf in de Vliergeit via Beaujean Vacances!
Boek nu